S

sampling (próbkowanie) <14.7.2.4>

satellite positioning system (satelitarny system pozycjonowania) <16.4.25>

schema (schemat) <01.4.25>

schema (schemat) <36.4.53>

schema <XML Schema> (schemat <XML Schema>) <36.4.54>

schema document <XML Schema> (dokument schematu <XML Schema>) <36.4.55>

semantic type (typ semantyczny) <36.4.56>

semi-major axis a (półooś duża a) <11.4.40>

semi-minor axis b (półoś mała b) <11.4.41>

sequence (sekwencja) <07.4.64>

sequence (sekwencja) <11.4.27>

sequence (sekwencja) <36.4.57>

server (serwer) <28.4.12>

service (usługa) <01.4.26>

service (usługa) <19.4.1>

service (usługa) <28.4.13>

service chain (łancuch usług) <19.4.5>

service interface (interfejs usługi) <01.4.27>

service metadata (metadane usługi) <28.4.14>

set (zbiór) <07.4.65>

set (zbiór) <36.4.58>

shell (powłoka) <07.4.66>

schema (schemat) <18.4.28>

schema model (model schematu) <18.4.29>

simple (prosty) <07.4.67>

simple feature (prosty obiekt) <25-1.4.18>

slope (nachylenie) <33.4.23>

solid (bryła) <07.4.68>

solid (bryła) <23.4.34>

source reference (odwołanie do źródła) <35.4.15>

spatial attribute (atrybut przestrzenny) <17.4.19>

spatial object (obiekt przestrzenny) <01.4.28>

spatial object (obiekt przestrzenny) <07.4.69>

spatial object (obiekt przestrzenny) <23.4.35>

spatial object (obiekt przestrzenny) <36.4.59>

spatial operator (operator przestrzenny) <07.4.70>

spatial reference (odniesienie przestrzenne) <11.4.43>

spatial reference (odniesienie przestrzenne) <12.4.5>

spatial reference system (system odniesień przestrzennych) <12.4.6>

spatiotemporal domain (dziedzina czasoprzestrzenna) <23.4.36>

spatiotemporal object (obiekt czasoprzestrzenny) <23.4.37>

spherical coordinate system (sferyczny układ współrzędnych) <11.4.44>

start node (węzeł początkowy) <07.4.71>

start point (punkt początkowy) <07.4.72>

start point (punkt początkowy) <25-1.4.19>

stereotype <UML> (stereotyp <UML>) <18.4.30>

strong substitutability (silna zastępowalność) <07.4.73>

subcomplex (podelement złożony) <07.4.74>

submitting organization (organizacja zgłaszająca) <35.4.16>

subregister (rejestr podrzędny) <35.4.17>

supersession (zastępowanie) <35.4.18>

surface (powierzchnia) <07.4.75>

surface (powierzchnia) <17.4.20>

surface (powierzchnia) <23.4.38>

surface (powierzchnia) <25-1.4.20>

surface (powierzchnia) <36.4.60>

surface patch (płat powierzchniowy) <07.4.76>

SUT, System Under Test (SUT, środowisko testowe) <05.3.26>