V

valid time (czas właściwy) <08.4.1.39>

value domain (dziedzina wartości) <18.4.33>

vector (wektor) <23.4.43>

vector geometry (geometria wektorowa) <07.4.86>

vehicle (traveller) (pojazd (podróżny)) <33.4.27>

vehicle classification (klasyfikacja pojazdu) <33.4.28>

vertical coordinate reference system (pionowy system odniesienia) <11.4.47>

verical coordinate system (pionowy układ współrzędnych) <11.4.48>

vertical datum (wysokościowy układ odniesienia) <11.4.49>

vertical datum (wysokościowy układ odniesienia) <16.4.28>

viewpoint (punkt widzenia) <19.4.7>