Norma PN-EN-ISO 19118
Informacja geograficzna – Kodowanie
Geographic Information – Encoding

 

application schema (schemat aplikacjyjny) <18.4.1>

character (znak) <18.4.2>

code (kod) <18.4.3>

conceptual model (model pojęciowy) <18.4.4>

conceptual schema (schemat pojęciowy) <18.4.5>

conceptual schema language (język schematu pojęciowego) <18.4.6>

conversion rule (reguła konwersji) <18.4.7>

data (dane) <18.4.8>

data element (element danych) <18.4.9>

data interchange (wymiana danych) <18.4.10>

data transfer (transfer danych) <18.4.11>

data type (typ danych) <18.4.12>

dataset (zbiór danych) <18.4.13>

encoding (kodowanie) <18.4.14>

encoding rule (reguła kodowania) <18.4.15>

encoding service (usługa kodowania) <18.4.16>

feature (obiekt) <18.4.17>

file (plik) <18.4.18>

geographic data (dane geograficzne) <18.4.19>

geographic information (informacja geograficzna) <18.4.20>

identifier (identyfikator) <18.4.21>

information (informacjal) <18.4.22>

instance model (model instancji) <18.4.23>

interface <UML> (interfejs <UML>) <18.4.24>

interoperability (zdolność do współdziałania) <18.4.25>

medium (nośnik) <18.4.26>

model (model) <18.4.27>

schema (schemat) <18.4.28>

schema model (model schematu) <18.4.29>

stereotype <UML> (stereotyp <UML>) <18.4.30>

transfer protocol (protokół transferu) <18.4.31>

universe of discourse (dziedzina problemu) <18.4.32>

value domain (dziedzina wartości) <18.4.33>