Normy z serii 19100

 

Norma PN-EN-ISO 19101
Informacja geograficzna – Model tworzenia norm
Geographic Information – Reference model

 

Norma PN-EN-ISO 19105
Informacja geograficzna – Zgodność i testowanie zgodności
Geographic Information – Conformance and testing

 

Norma PN-EN-ISO 19106
Informacja geograficzna – Profile (norm bazowych)
Geographic Information –
Profiles

 

Norma PN-EN-ISO 19107
Informacja geograficzna – Schemat przestrzenny
Geographic Information – Spatial Schema

 

Norma PN-EN-ISO 19108
Informacja geograficzna – Schemat czasowy
Geographic information – Temporal Schema

 

Norma PN-EN-ISO 19109
Informacja geograficzna – Reguły schematów aplikacyjnych
Geographic information – Rules for application schema

 

Norma PN-EN-ISO 19110
Informacja geograficzna – Metodyka katalogowania obiektów
Geographic information –
Methodology for feature cataloguing

 

Norma PN-EN-ISO 19111
Informacja geograficzna – Opis położenia za pomocą współrzędnych
Geographic Information – Spatial referencing by coordinates

 

Norma PN-EN-ISO 19112
Informacja geograficzna – Opis położenia za pomocą identyfikatorów
Geographic Information – Spatial referencing by geographic identifiers

 

Norma PN-EN-ISO 19113
Informacja geograficzna – Podstawy opisu jakości
Geographic Information – Quality principles

 

Norma PN-EN-ISO 19114
Informacja geograficzna – Procedury oceny jakości
Geographic Information – Quality evaluation procedures

 

Norma PN-EN-ISO 19115
Informacja geograficzna – Metadane
Geographic information – Metadata

 

Norma PN-EN-ISO 19116
Informacja geograficzna – Usługi pozycjonowania
Geographic information –
Positioning services

 

Norma PN-EN-ISO 19117
Informacja geograficzna – Przedstawienie
Geographic information – Portlayer

 

Norma PN-EN-ISO 19118
Informacja geograficzna – Kodowanie
Geographic information – Encoding

 

Norma PN-EN-ISO 19119
Informacja geograficzna – Usługi
Geographic information – Services

 

Norma PN-EN-ISO 19123
Informacja geograficzna – Schemat dla geometrii i funkcji pokryć
Geographic information – Schema for coverage geometry and functions

 

Norma PN-EN-ISO 19125-1
Informacja geograficzna – Środki dostępu do obiektów prostych – Część 1: Wspólna struktura
Geographic information –
Simple feature access- Part 1: Common architecture

 

Norma PN-EN-ISO 19125-2
Informacja geograficzna – Środki dostępu do obiektów prostych – Część 2: Opcja SQL
Geographic information –
Simple feature access- Part 2: SQL option

 

Norma PN-EN-ISO 19128
Informacja geograficzna – Intrfejs internetowego serwera map
Geographic information – Web map server interface

 

Norma PN-EN-ISO 19133
Informacja geograficzna – Usługi oparte na położeniu – śledzenie i nawigacja
Geographic information – Location based services - Tracking and navigation

 

Norma PN-EN-ISO 19135
Informacja geograficzna – Procedury zapisu pozycji rejestrowych
Geographic information – Procedures for item registration

 

Norma PN-EN-ISO 19136
Informacja geograficzna – Język znaczników geograficznych GML
Geographic information – Geography Markup Language